Home

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken 2022/C 363/06

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken 2022/C 363/06

22.9.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 363/6


Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

(2022/C 363/06)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

13 juni 2022

Zaaknummer

88798

Nummer van het besluit

144/22/COL

EVA-staat

IJsland

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

COVID-19-steun voor Icelandic Aviation Academies

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van de steunregeling is een memorandum aan de regering van de premier, de minister van Onderwijs en Kinderen, de minister van Financiën en Economische zaken en de minister van Infrastructuur.

Soort maatregel

Subsidieregeling

Doel

Toegang tot liquiditeit verzekeren voor Aviation Academies.

Vorm van de steun

Directe subsidies

Begrotingsmiddelen

240 miljoen ISK (ongeveer 1,7 miljoen EUR)

Looptijd

Maart 2020 - juni 2022

Economische sectoren

Aviation Academies (NACE 85.41)

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerie van Onderwijs en Kinderen

Sölvhólsgata 4

101 Reykjavík

IJSLAND

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/