Home

Uitvoeringsbesluit accijns

Geldig van 8 december 1995 tot 1 juni 1996
Geldig van 8 december 1995 tot 1 juni 1996

Uitvoeringsbesluit accijns

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-12-1995 tot 01-06-1996]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1991, nr. WV 91/343, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 3, derde lid,5, derde lid, 41, eerste lid, 51, tweede lid, 64, eerste lid, 65, eerste lid, 66, eerste lid, 67, eerste lid, 68, eerste lid, 70, eerste lid, 71, eerste lid, 80, eerste lid, 82, eerste lid, 85, eerste lid, 91, derde lid, onderdeel b, en 95, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561), artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en artikel 28 van de Wet van 15 juni 1951 (Stb. 215);

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 1991, nr. W06.91.0589);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 1991, nr. WV 91/436, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Afdeling 2. Overbrengen van accijnsgoederen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Afdeling 2a. Gebruik als brandstof in een accijnsgoederenplaats

Artikel 6c

Afdeling 3. Ontheffing algemene verbodsbepalingen

Artikel 7

Hoofdstuk II. Vergunningen

Afdeling 1. Accijnsgoederenplaats

Artikel 8

Artikel 9

Afdeling 2. Geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven

Artikel 9a

Artikel 9b

Afdeling 3. Fiscaal vertegenwoordiger van de vergunninghouder van een belastingentrepot

Artikel 9c

Afdeling 4. Fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper op afstand

Artikel 9d

Afdeling 5. De verkoper op afstand

Artikel 9e

Hoofdstuk III. Wijze van heffing

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 23

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Controlebepalingen

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Artikel 36

Afdeling 2. Overige bepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

Hoofdstuk VI. Ontheffing verbodsbepalingen

Afdeling 1. Minerale oliën

Artikel 40

Afdeling 2. Tabaksprodukten

Artikel 41

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 42

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 43