Home

Uitvoeringsbesluit accijns

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit accijns

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1991, nr. WV 91/343, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 3, derde lid,5, derde lid, 41, eerste lid, 51, tweede lid, 64, eerste lid, 65, eerste lid, 66, eerste lid, 67, eerste lid, 68, eerste lid, 70, eerste lid, 71, eerste lid, 80, eerste lid, 82, eerste lid, 85, eerste lid, 91, derde lid, onderdeel b, en 95, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561), artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en artikel 28 van de Wet van 15 juni 1951 (Stb. 215);

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 1991, nr. W06.91.0589);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 1991, nr. WV 91/436, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Artikel 1a

Afdeling 2. Overbrengen van accijnsgoederen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Artikel 3e

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6aa

Artikel 6b

Artikel 6ba

Artikel 6bb

Afdeling 2a. Gebruik als brandstof in een accijnsgoederenplaats

Artikel 6c

Afdeling 3. Ontheffing algemene verbodsbepalingen

Artikel 7

Hoofdstuk II. Vergunningen

Afdeling 1. Accijnsgoederenplaats

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Afdeling 2. Geregistreerde geadresseerden

Artikel 9a

Artikel 9b [Vervallen per 01-04-2010]

Afdeling 3. Geregistreerde afzenders

Artikel 9c

Afdeling 3a. Gecertificeerde geadresseerden

Artikel 9ca

Afdeling 3b. Gecertificeerde afzenders

Artikel 9cb

Afdeling 4. Fiscaal vertegenwoordiger en afzender die in een andere lidstaat een zelfstandige economische activiteit verricht

Artikel 9d

Artikel 9da

Afdeling 5. Toestemming tot het aanvragen van accijnszegels

Artikel 9e

Artikel 9f

Hoofdstuk III. Wijze van heffing

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 18b

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 23

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 23a

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27a [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 31d

Artikel 31e

Artikel 31f [Vervallen per 16-02-2023]

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2011]

Hoofdstuk IVA. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 33a [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Controlebepalingen

Artikel 34

Artikel 34a [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 35

Artikel 36

Afdeling 2. Overige bepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 42

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 43