Home

Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Geldig van 13 september 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 13 september 2014 tot 1 januari 2015

Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-09-2014 tot 01-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 22-12-2011]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 10 november 1992, nr. WV 92/534, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, tweede, derde en vierde lid, 5, derde lid, 14, tweede lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 30, eerste lid, 31, 32, eerste lid, 33, eerste lid, 36, 37 en 40 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten (Stb. 1992, 683) en artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301);

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1992, nr. W06.92.0540);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 1992, nr. WV 92/648, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Afdeling 2. Overbrengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk II. Inrichting

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk III. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Controlebepalingen

Artikel 27

Afdeling 2. Overige bepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Hoofdstuk V. Ontheffing verbodsbepalingen

Tabaksprodukten

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk VI. Strafbepalingen

Artikel 32

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

Artikel 33

Artikel 34