Home

Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer

Geldig vanaf 24 november 2007
Geldig vanaf 24 november 2007

Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer

Besluit CPP2007/1150M

Voorafgaande besluiten
VB95/63, CPP2002/1314M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-11-2007]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van het beleid op het gebied van de heffing van omzetbelasting bij invoer. In het besluit worden goedkeuringen op het gebied van tandtechnische werken ingetrokken met ingang van 1 januari 2008.

1. Inleiding

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van het beleid over de heffing van omzetbelasting bij invoer. Daarbij zijn beschrijvende onderdelen van de ingetrokken besluiten niet meer opgenomen. Actualisering is nodig in verband met Europese jurisprudentie (Hof van Justitie EG van 7 december 2006, zaak C-240/05) en nationale jurisprudentie (Hoge Raad van 11 april 2003, BNB 2003/210).

Onderdeel 2 vermeldt het relevante juridische kader. Onderdeel 3 geeft richtlijnen over situaties waarbij kwijtschelding of teruggaaf van omzetbelasting bij invoer kan plaatsvinden. Onderdeel 4 geeft richtlijnen over de verlegging van de heffing van omzetbelasting bij invoer naar de binnenlandse periodieke aangifte. Onderdeel 5 bespreekt de heffing van omzetbelasting bij tandtechnische werken. In deze paragraaf wordt een goedkeuring ingetrokken per 1 januari 2008 om het verlaagde tarief toe te passen bij de invoer en intracommunautaire verwerving van tandtechnische werken. Ook de goedkeuring voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen van in beginsel van omzetbelasting vrijgestelde tandtechnische werken naar een lidstaat die tandtechnische werken belast met omzetbelasting, wordt met ingang van 1 januari 2008 ingetrokken. Deze goedkeuringen worden ingetrokken wegens onverenigbaarheid met de btw-richtlijn. Beleidsregels over de heffing van omzetbelasting bij uitvoer die zijn opgenomen in de ingetrokken beleidsbesluiten zullen worden opgenomen in een afzonderlijk besluit over de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Tabel II. Totdat dit besluit is vastgesteld blijft onderdeel 7 (Uitvoer) van het Voorschrift in- en uitvoer van toepassing.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Juridisch kader

3. Kwijtschelding of teruggaaf van omzetbelasting

3.1. Algemeen

3.2. Kwijtschelding of teruggaaf bij weigering van de goederen

4. Verlegging van de heffing naar de binnenlandse aangifte

4.1. Toepassing verlegging algemeen

4.2. Toepassing verlegging bij geweigerde goederen

4.3. Toepassing verlegging bij actieve veredeling

4.4. Toepassing verlegging bij invoer van consignatiezendingen

5. Heffing van omzetbelasting bij levering en invoer van tandtechnische werken

6. Ingetrokken regelingen

7. Inwerkingtreding