Home

Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES

Geldig van 1 januari 2019 tot 30 april 2021
Geldig van 1 januari 2019 tot 30 april 2021

Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 30-04-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de Douane- en Accijnswet BES en de artikelen 2.2, onderdeel c, 2.6, vierde lid, 2.7, tweede lid, 2.8, vierde lid, en 2.39, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Definities en overige algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 1.1, onderdeel h, 2.2, tweede lid, 2.4, eerste en derde lid, 2.6, tweede lid, 2.9, eerste lid, 2.10, tweede en vierde lid, 2.11, eerste lid, 2.18, derde lid, 2.24, 2.25, tweede lid, 2.40, tweede en zesde lid, 2.46, eerste lid, 2.48, vijfde lid, 2.55, vijfde lid, 2.61, vierde lid, 2.66, zesde lid, 2.67, vijfde en zevende lid, 2.78, vierde lid, 2.89, derde lid, 2.115, 2.151, eerste lid, 2.155, eerste lid, 3.9, derde lid, 3.49, eerste en tweede lid, 3.50, aanhef en onderdeel b, 3.51, tweede lid, onderdeel b, 3.53, tweede lid, 3.57, eerste lid, onderdeel a, 3.72, eerste lid, onderdelen f, j en q, 3.115, tweede lid, onderdeel b, 3.117, tweede lid, onderdeel b, 3.118, eerste lid, onderdeel c, 3.119, eerste lid, onderdeel b, 3.133, 3.135, tweede lid, onderdeel a, 3.137, eerste lid, onderdeel c, 4.10, tweede lid, 4.23, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, 4.24, tweede lid, 4.25, tweede lid, 4.36, derde lid, 4.39, derde lid, 4.49, derde lid, 4.50, 4.50a, derde lid, 4.51, derde lid, 4.53, derde lid, 4.56, derde lid, 4.57, tweede en derde lid, 4.58, tweede lid, 4.60, tweede lid, 4.61, derde lid, 4.62, tweede lid, 4.65, tweede lid, 4.66, zevende lid, en 5.7 van de Douane- en Accijnswet BES, artikel 4.3 van de Douane- en Accijnswet BES in samenhang met artikel 8.11, tweede lid, van de Belastingwet BES en de artikelen 2.2, onderdeel c, 2.6, vierde lid, 2.7, tweede lid, 2.8, vierde lid, en 2.39, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES.

2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  1. besluit: Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES;

  2. binnenbrengen: binnen het grondgebied brengen van één van de BES eilanden;

  3. buitenland: al hetgeen buiten het grondgebied van één van de BES eilanden is gelegen;

  4. formulier enig document: formulier voor het doen van een schriftelijke aangifte;

  5. goederenmanifest: uittreksel van een vrachtlijst of van een vrachtbrief;

  6. Post: houder van de concessie, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet post BES;

  7. wet: Douane- en Accijnswet BES.

Afdeling 1.2. Aanwijzing inspecteur en ontvanger

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.4a

Afdeling 1.3. Lijfsvisitatie

Artikel 1.5

Hoofdstuk 2. Formele bepalingen douane

Afdeling 2.1. Kosten ambtelijke werkzaamheden

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Afdeling 2.2. Formulieren en modellen

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Afdeling 2.3. Douane-expediteur

Artikel 2.6

Afdeling 2.4. Bindende inlichtingen

Artikel 2.7

Afdeling 2.5. Inklaring

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Artikel 2.15

Artikel 2.16

Artikel 2.17

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Afdeling 2.6. Lossing en tijdelijke opslag

Artikel 2.20

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Artikel 2.24

Artikel 2.25

Artikel 2.26

Artikel 2.27

Afdeling 2.7. Aangiften en documenten

Artikel 2.28

Artikel 2.29

Artikel 2.30

Artikel 2.31

Artikel 2.32

Artikel 2.33

Artikel 2.34

Afdeling 2.8. Onderzoek van goederen en monsterneming

Artikel 2.35

Artikel 2.36

Artikel 2.37

Artikel 2.38

Afdeling 2.9. Identificatiemaatregelen

Artikel 2.39

Afdeling 2.10. Zekerheid

Artikel 2.40

Artikel 2.41

Afdeling 2.11. Doorgaand vervoer, doorvoer en overbrenging van goederen

Artikel 2.42

Artikel 2.43

Artikel 2.44

Artikel 2.45

Artikel 2.46

Artikel 2.47

Afdeling 2.12. Actieve en passieve veredeling

Artikel 2.48

Artikel 2.49

Artikel 2.50

Artikel 2.51

Afdeling 2.13. Tijdelijke invoer met vrijstelling van invoerrecht

Artikel 2.52

Artikel 2.53

Artikel 2.54

Artikel 2.55

Artikel 2.56

Afdeling 2.14. Uitvoer van goederen en uitgaande opslag

Artikel 2.57

Artikel 2.58

Artikel 2.59

Artikel 2.60

Afdeling 2.15. Het uitgaan van goederen

Artikel 2.61

Artikel 2.62

Afdeling 2.16. Diplomatiek goederenverkeer

Artikel 2.63

Afdeling 2.17. Bijzondere regelingen

Artikel 2.64

Afdeling 2.18. Geautoriseerde marktdeelnemer

Artikel 2.65

Artikel 2.66

Artikel 2.67

Artikel 2.68

Artikel 2.69

Afdeling 2.19. Identificatiemaatregelen van buitenlandse douaneautoriteiten

Artikel 2.70

Afdeling 2.20. Aanwijzing ambtenaar lijfsvisitatie

Artikel 2.71

Afdeling 2.21. Verkoop in bewaring genomen goederen

Artikel 2.72

Afdeling 2.22. Model aanslagbiljet

Artikel 2.73

Afdeling 2.23. Forfaitaire zekerheid

Artikel 2.74

Afdeling 2.24. Inbeslagneming van goederen

Artikel 2.75

Afdeling 2.25. Bestuurlijke boeten

Artikel 2.76

Artikel 2.77

Artikel 2.78

Artikel 2.79

Artikel 2.80

Afdeling 2.26. Beperkingen voor de uit- en doorvoer van strategische goederen

Artikel 2.81

Artikel 2.82

Artikel 2.83

Artikel 2.84

Artikel 2.85

Artikel 2.86

Artikel 2.87

Hoofdstuk 3. Vrijstellingen bij invoer

Afdeling 3.1. Definitieve invoer

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Afdeling 3.2. Tijdelijke invoer

Artikel 3.9

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Artikel 3.13

Afdeling 3.3. Accijnzen en algemene bestedingsbelasting

Artikel 3.14

Artikel 3.15

Hoofdstuk 4. Accijns

Afdeling 4.1. Algemeen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Afdeling 4.2. Aangifte

Artikel 4.7

Afdeling 4.3. Zekerheid

Artikel 4.8

Afdeling 4.3A. Vrijstelling

Artikel 4.9

Artikel 4.9a

Afdeling 4.3B. Teruggaaf

Artikel 4.9b

Artikel 4.9c

Afdeling 4.4. Accijnszegels

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Afdeling 4.5. Controlebepalingen

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Artikel 4.16a

Artikel 4.16b

Artikel 4.17

Hoofdstuk 5. Handels- en dienstenentrepots

Artikel 5.1

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4a

Bijlage 4b

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Bijlage 11

Bijlage 12

Bijlage 13

Bijlage 14

Bijlage 15