Home

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Geldig van 23 juni 2021 tot 9 september 2021
Geldig van 23 juni 2021 tot 9 september 2021

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-06-2021 tot 09-09-2021]

Aanhef

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Het is verboden om zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit Nederland uit te voeren goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in:

  1. bijlage I of II, indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Syrië hebben;

  2. bijlage II, indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Egypte of Oekraïne hebben.

Artikel 3

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tussenhandeldienst als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, of 6, eerste lid, van de wet te verlenen voor goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in bijlage I, indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Syrië hebben.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage I. behorende bij artikel 2 van de Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Bijlage II. behorende bij artikel 2 van de Regeling goederen voor tweeërlei gebruik