Home

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane

Besluit BWBR0042999-20200101

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit betreft een wijziging van het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2011/2611M, Stcrt. 2012, nr. 7158 (Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane) in verband met het verhogen van de boetes als gevolg van de indexeringsregels. Daarnaast is een verouderde verwijzing in paragraaf 2, vijfde lid en paragraaf 4 aangepast.

Verder zijn enkele aanpassingen van redactionele aard aangebracht.

§ 1. Algemene bepalingen

Inzake het opleggen van bestuurlijke boeten op grond van afdeling 9.1. van de Algemene douanewet (verder: Adw) zijn, naast de voorschriften van afdeling 9.2 Adw, tevens de algemene bepalingen van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 9:1 , 9:2 , 9:3 en 9:4 Adw

§ 3. Vergrijpboeten ingevolge de artikelen 9:1 , 9:2 , 9:3 en 9:4 Adw

§ 4. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 6:2 en 6:3 Algemeen douanebesluit (hierna: Adb)

§ 5. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 10:1 , 10:2 , 10:3 en 10:4 Algemene douaneregeling (hierna: Adr)

§ 6. Overgangsbepaling

§ 7. Citeertitel

§ 8. Ingetrokken boetebesluit

§ 9. Inwerkingtreding