Home

Uitvoeringsregeling accijns

Geldig van 8 april 2006 tot 6 mei 2006
Geldig van 8 april 2006 tot 6 mei 2006

Uitvoeringsregeling accijns

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-04-2006 tot 06-05-2006]

Aanhef

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Afdeling 2. Overbrenging van accijnsgoederen

Artikel 3

Afdeling 3. Accijnsgoederen voor eigen verbruik

Artikel 3a

Afdeling 4. Gebruik als brandstof in een accijnsgoederenplaats

Artikel 3b

Afdeling 5. Normale reservoirs van bedrijfsmotorrijtuigen

Artikel 3c

Hoofdstuk II. Accijnsgoederen

Afdeling 1. Bier

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Afdeling 2. [Vervallen]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 3. [Vervallen]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 4. [Vervallen]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 5. Minerale oliën

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Afdeling 6. Alcoholgehalte en volume

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk III. Uitslag

Afdeling 1. Accijnsgoederenplaats

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 20c

Afdeling 2. Aangifte

Artikel 21

Afdeling 3. Zekerheid

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 22b

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 30a

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 32

Artikel 32a

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a [Vervallen per 01-10-2002]

Artikel 35b [Vervallen per 01-10-2002]

Artikel 35c [Vervallen per 01-10-2002]

Artikel 35d

Artikel 35e

Artikel 35f

Artikel 35g

Artikel 35h

Artikel 35i

Hoofdstuk IVA. Bijzondere regeling voor biobrandstoffen

Artikel 35j

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Accijnszegels

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a [Vervallen per 17-12-2003]

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Afdeling 2. Controlebepalingen

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 56

Afdeling 2a. Wijziging van de accijns van minerale oliën

Artikel 56a

Artikel 56b

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 57

Hoofdstuk VI. Ontheffing verbodsbepalingen

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 63

Hoofdstuk VIII. Slotbepaling

Artikel 64

Bijlage B. Methode voor het bepalen van het extractgehalte van bier als bedoeld in artikel 4

Bijlage S.1 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage S.2 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage S.3 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage S.4 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage MO.1. Methode voor het bepalen van het loodgehalte in lichte olie als bedoeld in artikel 12

Bijlage MO.2. Correctietabel op het volume bedoeld in artikel 14

Bijlage A.1. Methode voor het bepalen van het alcoholgehalte als bedoeld in artikel 15

Bijlage A.2. Vermengingsvoorschrift overige alcoholhoudende produkten als bedoeld in artikel 25

Bijlage A.3. Aanwijzing distilleertoestellen als bedoeld in artikel 59