Home

Uitvoeringsregeling accijns

Geldig van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020
Geldig van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020

Uitvoeringsregeling accijns

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-01-2020]

Aanhef

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Afdeling 2. Overbrenging van accijnsgoederen

Artikel 3

Afdeling 3. Accijnsgoederen voor eigen verbruik

Artikel 3a

Afdeling 4. Gebruik als brandstof in een accijnsgoederenplaats

Artikel 3b

Afdeling 5. Normale reservoirs van bedrijfsmotorrijtuigen

Artikel 3c

Hoofdstuk II. Accijnsgoederen

Afdeling 1. Bier

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Afdeling 2. [Vervallen]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 3. [Vervallen]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 4. [Vervallen]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 5. Minerale oliën

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Afdeling 6. Alcoholgehalte en volume

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk III. Uitslag

Afdeling 1. Accijnsgoederenplaats

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 20c

Artikel 20d

Afdeling 2. Aangifte

Artikel 21

Afdeling 3. Zekerheid

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 22b

Artikel 22c

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 30a

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 32

Artikel 32a

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 32b

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 35b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 35c

Artikel 35d [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 35e [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 35f

Artikel 35g

Artikel 35h

Artikel 35i

Artikel 35j

Artikel 35k

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Accijnszegels

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 52a

Artikel 53 [Vervallen per 01-06-2012]

Afdeling 2. Controlebepalingen

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 56

Afdeling 2a. Wijziging van de accijns van minerale oliën

Artikel 56a

Artikel 56b

Afdeling 3. [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 57 [Vervallen per 01-04-2010]

Hoofdstuk VI. Ontheffing verbodsbepalingen

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 62a

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 63

Hoofdstuk VIII. Slotbepaling

Artikel 64

Bijlage B. Methode voor het bepalen van het extractgehalte van bier, bedoeld in artikel 5

Bijlage S.1 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage S.2 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage S.3 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage S.4 [Vervallen per 01-01-1993]

Bijlage MO.1. Methode voor het bepalen van het loodgehalte in lichte olie, bedoeld in artikel 12

Bijlage MO.2. Correctietabel op het volume bedoeld in artikel 14

Bijlage A.1. Methode voor het bepalen van het alcoholgehalte als bedoeld in artikel 15

Bijlage A.2. Wijzen van vermenging van overige alcoholhoudende producten als bedoeld in artikel 25, onderdeel b

Bijlage A.3. Aanwijzing distilleertoestellen als bedoeld in artikel 59